زيکورات

11 سپتامبر
نویسنده : زیکی - ساعت ۱:۳۱ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٢ شهریور ۱۳۸٧
 

اینجا       ایران       است

جایی که هر سال به دیدن آمدنش گویی شده زیارت و ماندن درش شده اجبار

جایی که  گشت ارشادم میکند به جای پدر

جایی که بیمارستان کودکان

خالی است از یک عروسک

اینجا        ایران        است

 با مردان هیز و زنان رستاخیز

دخترانش را دیگر نمیشناسم

چه راحت افسار پاره میکنند

و پسرانش خوب میدانند که حوض نقاشی چیست

اینجا        ایران        است

جایی که به برادر کشی افتاده اییم در درونش و هیچ نمیدانیم

افطاریمان و شامش رنگین تر از هر سفره اییست

و یادمان میرود سادگی چیست

و چای و نبات کجاست

اینجا حتی دیگر نمیشود سبزی خورد

مگر میشود ریحان هم مسموم باشد؟

وای بر ما که نان و پنیرمان بی سبزیست

 

آری   اینجا فقط همان ایرانست

و من  فقط همان ایرانی