زيکورات

31 ژانویه
نویسنده : زیکی - ساعت ۱٠:٥۳ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٢ بهمن ۱۳۸٧
 

 

زندگی بهانه است

بودن بهانه است

و

 مردن نیز

...

نه به همان دلیل که رفتم ؛ باز میگردم

و نه زین پس

به همان دلیل که تو را دوست میداشتم

خواهم نوشت

...

مینویسم

از نو

دوباره

تا شاهدی باشد برایم

که هیچوقت

اشتباهی را دوباره تکرار نکنم

...

من خواهم نوشت فقط برای خودم  و دیگر حتی برایم مهم نیست که روزهایمان ازما خالی باشند یا نباشند

...

همانطور که تو سعی میکنی فراموش کنی

من هم فراموش میکنم

برای من زمان میبرد

گریه خواهم کرد هر شب در تنهایی تک اتاقم اما

 پشت همه این اشکها

نفرت است که دارد جوانه میزند

از تو و خودم و هر چه که تا به امروز فکر میکردم درست است

...

و فقط یه شب تولد

توانست

تمام سیاه کند؛ قلب لکه دارم را

من بزرگ خواهم شد

بزرگ

.

.

.

 

شب مستی نیرزد به بامداد خمار