زيکورات

 
نویسنده : زیکی - ساعت ٩:۱٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٩ اسفند ۱۳۸٤
 

تو شبستون چشمهات

پای پله های پلکت

مچ مهتاب رو ميگيرم

اون دمی که گرگ و ميشه

با يه گله شقايق

پيش پای تو ميميرم

من تو رو به خاطراتم

وصله ميزنم

ميدوزم

من به هر رعد نگاهت

قر ميگيرم و ميسوزم

اگه روز رو خواسته باشی

شب رو تا تهش مينوشم

ميزنم به آب و آتيش

با خود خورشيد ميجوشم

زخم خورشيدی شب رو

با شب و شبنم ميبندم

اگه مقتول تو باشم

دم جون دادن ميخندم

تو با اين نگاه ياغی

قرق سينه مائی

فاتح قلعه رويا

کی به فتح ما ميايی؟