زيکورات

۳۰ دسامبر
نویسنده : زیکی - ساعت ٢:٤۸ ‎ق.ظ روز شنبه ٩ دی ۱۳۸٥
 

نفهميدم که کی

خلوت تنهائيم را

حادثه حضور تو 

از من دزديد.