زيکورات

۷ ژانويه
نویسنده : زیکی - ساعت ٥:۱٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٧ دی ۱۳۸٦
 

از ايده های معمارانه همين بس که آنچه که طرح ميدهی قابل ديدن باشد برای عامه و قابل اجرا باشد از نظر ساختار و قابل درک باشد برای زندگی؛ و اين قابليت درک داشتن برای زندگی خود به رفتار شناسی جامعه؛آسيبها و فرهنگها باز ميگردد.

هر جامعه...

اينجا بود که خميازه استاد...

يه دوره تحقيقاتی هست به نام آسيب شناسی معماری در خاورميانه با زير مجموعه جنگ و اثرات آن؛سوپروايزرم پيشنهاد داد؛ دانشگاهش تو اسرائيله!!! اميدی نيست...

اين روزا خيلی خيارم...