8 مارچ

امشب ساعت ١٢ ؛دقیقا ۴٨ ساعت میشود که ؛عدسی هایم را خیس کرده ام.

مرحله بعدی قرار دادن عدسی ها به مدت چند روز(تا پیدا شدن جوانه ها) لای دستمالی کتانی (یا آنچه تنزیف مینامنش) است و قرار دادنشان در جایی گرم و مقابل نور خورشید و مرطوب نگه داشتن دستمال ؛با این شرایط جوی فکر میکنم که احتمالا عدسی های کوچک باید گمان ببرند در خاک کاشته شده اند تا جوانه بزنند.

و در آخر انتقال عدسی های جوانه دار به داخل ظرفی که بایدنه عمقی به کمی بشقاب داشته باشد و نه عمیق مثل کاسه؛ با این حساب سوپ خوری باید مناسب باشد به گمانم.

 

/ 0 نظر / 8 بازدید