24 جولای

دلم همیشه برای کبوتر ها میسوخت

شاید واسه همین خدا خواست

جنازه یکیشونو چند روز پیش

از تو بالکنی

ور دارم

/ 0 نظر / 10 بازدید