6 آوریل

 

چه خوش افسانه می گویی به افسون های خاموشی

مرا از یاد خود بستان بدین خواب فراموشی

 

 


/ 2 نظر / 7 بازدید
زادمهر مهرآفرین ( حسن توکلی رودسری )

بانام خداوند مهرآفرین... بر فردوسی بزرگ بی کران درود... به نام نامی مهر ایران بزرگ... با بزرگداشت ( احترام ) فرهنگ والای بی همتای ایران بزرگ پارسی ، درود... *****آفتاب فرهنگ و زبان ارزشمند و بی همتای پارسی برتارک اندیشه ی بیگانه... *****