خالی هميشگی يکی از دو صندلی خانه ام، مرا سخت ياد تو می اندازد.

و اين زود به زود نوشتن ها را کاش می ديدي، کاش می خواندي، کاش می امدی...

/ 0 نظر / 3 بازدید