برای اولين بوسه ؛ دلم لرزيد

برای اخرين بوسه

خدا ميداند

آبا باز

تو را خواهم ديد؟

/ 3 نظر / 7 بازدید
هيچ كس

سلام ....... اووووووووووووه . ميدونی چقدر طول ميکشه تا بين اولين بوسه و آخرينش اينقدر احساس آدم فرق بکنه .يه عمر بايد بگذره .

orshi

يکشـــــــــــــــــم= می کشـــــــــــــــــم

orshi

ميدونی کيم..اما صداش رو در نيار(با لباس مخفی اومدم)اول از همه اينکه من تو رو يکشــــــــــــــــــــم..که کش بيای :)) نه بابا منظورم همون کشتن بود...که چی انقدر تند تند آپ ميکني !!!تا ميام کامنت در وکنم ميزنی تو ذوقم :((....حالا مثل بچه آدم بگو ببينم کی ماچ پاچ کرديـــــــــــــــــــــــــــــد؟؟؟