9 آوریلفکرشو بکن ..نه فقط فکرش رو بکن... تا دم در خونه ابی بری و فقط یه در زدن فاصله باشه تاخودش بیاد و در رو واز کنه .حالا بد شانس ترین سناریو اینه که مهشید(همسرش) بیاد پشت در.اشکال نداره؛ ابی خونه اس ؛آخه ماشینش  اونجا پارکه .
چیکار میکنی؟؟ هان ؟؟ خداییش نمیپری بغلش؛ همچین یه ماچ آبدار ازش بکنی؟؟!! ازش نمیخوای همونجا جلو در یه دهن مثلا - نفس نفس تو سینه ام عطر نفسهای شماست - رو بخونه؟؟؟ یا مثلا - بیا کنارم سرو ناز بیتاب - یا -آسون نشو ای همسفر-

بعد اگه بفرما زد تو چی؟؟؟آخه یکی گفت خیلی با مرامه... فکر کن...چی میشد...


آخ... کاش درش رو میزدم...

/ 2 نظر / 7 بازدید
رونیکا

ا ابی خواننده من اول فکر کردم دوستت هست از جمله آخرت فهمیدم[خنده] راستی به نظرت اون شکلات ها رو با چی چسبوندن؟ به نظر من که با تف چون نوچ میشه میچسبه[شیطان][سبز][خنده] می خواستیم برات بگیریم اما هم دیدیم نازلی دیگه نمیاد اونورا هم اینکه حملش سخت بود[ناراحت]

نازلی

های هی هانی چطور مطوری ؟ ایول کی رفتی دم در خونشون ؟[نیشخند] بابا در میزدی دیگه [تایید]ما که با ابی از این حرفا نداریم [خنده] مامان بابا هنوز پیشتن ؟ سلام برسون