25 سپتامبر

یه آهنگی هست که میگه

گرد جهان گردیده ام؛ خوبان عالم دیده ام؛ لطف همه سنجیده ام ؛اما تو چیز دگری

چیز دگری

چیز دگری

چیز دگری

.

.

.

همش دارم فکر میکنم یعنی چه جور چیز دگری ممکنه باشه؟

یه چیزیه مثل همه چیزهای دیگه؟

یا واقعا چیزی سوای چیزهای دیگه؟

آخر این هفته ٣ تا ماشین کمپوت جوانان داریم میریم رامسر؛ از اونجایی که توی هیچ هتلی قرار نیست جامون بدن باید ویلا بگیریم و از اونجایی که ١٢-١٣ نفریم و نصفمون؛نصف دیگرمون رو نمیشناسه

همش دارم فکر میکنم

 تو چطور میتونی چیز دگری باشی؟...

 

 

 

 

/ 1 نظر / 10 بازدید
مهدی

شاید 10 سال پیش من هم با دوستانم همچین گردشهایی رو تجربه می کردیم ولی همیشه سایه یه حادثه تلخ ..یه حماقت وارونه بالای سرمون بود که گاهی اوقات زندگیم رو متاثر از همون تجربه می کرد ! وقتی یادداشتهات رو می خونم کششی حس می کنم که برات یه یادداشت بذارم . مخصوصا راجعه این پستت ...