16 آوریل

١- اینویز برای اینوزان!        !eye for an eye

٢- خدا به داد برسه ... یه سرخپوست تو یه لامبورگینی زرد؟! دوباره!

٣-دومین تجربه تحلیل رفتن در دفاعیه دیپلما... سه شنبه 21 آوریل!... کی بود میخواست دکترا بخونه؟ سووووووت...

۴- به مقداری کمک فنر؛ لنت ترمز  جهت  کمک به اصطحلاک ما در این روزها "ترجیحا آک" نیازمندیم

۵-مهندسان کامپیوتر همه شون اینجورین؟ یا اینی که گیر ما افتاده زیادی ترکه؟

۶- این روزا پاچه خواریم ملسه...میخوای امتحان کن.

٧-i hate chinese but i potentialy can love japanees

٨-روزی یه پاکت رو چه جوری جمله خبری کنم که سکته و شکنجه توش نباشه؟

٩-سونی یه سری لپ تاپ زده فقط در 3 رنگ...سفید؛ صورتی ووووو قرمز

١٠-من امروز یه موس قرمز خریدم به نیابت چیز دیگه!

١١- رابطه 9 و 10 اکیدا تائید می شود

١٢-       Estoy en mi camino

١٣ - بعله!                  

 

/ 0 نظر / 10 بازدید