داره از دور نگات ميکنه:
ديديش؟
 قشنگ نيست؟
هیچ ازش پرسيدی کجا بوده تا حالا؟
چرا نميگی ديدنش رو دوست داری؟
چرا میگی که دير اومده!
اون اصلا اومدنی نبود:
خودش تو رفتنش گفت.
منم نگفتم که بياد:اما اومد.

/ 3 نظر / 6 بازدید
mohamad

خيلی نوشته هات توپه/حال کردم

*مرغ---دريايی*

سلام آموووووو،،هوج واج و اينا؟بابا قدم نورسيده مبارک باشه(وبلاگت)،چه خوشگل و تپل موپل هم هستم، خوشگليش که به خاله نازليش رفته!!!اولش شک کردم خودت باشی،امّا ديگه با اون جماعت تقوی فهميدم که خود خودتی...خدا خفت نکنه،اين حرفا رو در ملع عام نزن بچه...بابا حداقل يه ذره از خودت اينجا بنويس ببينيم در چه وضعی؟؟ميبينم که استارت کار هم با حاج آقا بن جوی شروع کردی..راستی اينجا نوشتی زيکورات ياد هيستوری افتادم،کی ميخوای بخونی زيکی ،از من ياد بگير تموم کردم( چشمک)

*مرغ---دريايی*

ببين،،من اون ملع رو نميدونم چجوری مينويسن،درست نوشتم يا نه!!!خدا ميدونه (((: