هنوزم تو شبهات، اگه ماه رو داری

من اون ماه رو دادم، به تو يادگاری

/ 5 نظر / 9 بازدید
مامی خرگوشه

سلامممممممممم من اول عيدت مبارک بيدا يه چی نوشتی داغ دلم تازه شه هااااااااااااااااا

هیچ کس

سلام زيکی ................ سال نوت مبارک

سجاد

سال و مبارک زیکی

مامی خرگوشه

نميخوای به اپی؟ منم اشکم سر مشکم هر باز ميام اين شعره رو ميخونم زرتی ميريزه پايين اشکه رو ميگم بابا تو رو خدا اپ کن