8 نوامبر

 

مدتها بود که دلم یک بغل گلهای قرمز میخواست که کسی به من هدیه داده باشد

مدتها بودددد

 

/ 1 نظر / 9 بازدید
نمایان

آیا موضوع خاصی برای تحقیق را انتخاب کرده اید و مطلب مورد نظر خود را نمی یابید؟ آیا از به کتابخانه رفتن خسته شدید؟ آیا جستجوی اینترنتی را ترجیح می دهید؟ اینجا جای درستی است... محلی برای علم. محلی برای آنچه از علم می خواهید. http://namayan.net/ نمایان