13 مارچ

دوستتون دارم ولی به خدا سخته تو یه خونه که اندازه یه ... هست سه نفری بچپیم.

 

/ 1 نظر / 14 بازدید
سمیرا

شنام[بغل] از وبلاگ نازلی جونم پیدات کردم[قلب] دوستیم؟[گل] بوس بوس