من مست و تو ديوانه ؛ ما را که برد خانه؟

/ 2 نظر / 10 بازدید
سجاد

میگم پس قاط زدگی نازلی هم یه جورایی از زیکی جونش سرچشمه میگیره.شماها چه تون شده؟

*مرغ---دريايی*

کی گفته من قاط زدم؟؟؟هر کی ميگه خوب راست ميگه :دی ...نه بابا سجاد جان من قاط زدنم با قاط زدن زيکی خيلی تفاوت داره...ميدونی که...راستی زيکی حالا کی راننده بوده،تو يا اون ؟(خنده ولو رو زمين)