۸ جون

 دیروز امتحان داشتم؛شلوار جین پوشیدم و یه تی شرت کوتاه؛امتحان ۲ قسمت بود؛قسمت اول رو زود تموم کرده بودم و گفتم حالا که وقت هست برم دستشویی؛تو دستشویی زیپ شلوارم در رفت!!!!

۱)قسمت دوم امتحان رو بیخیال شدم

۲)همون موقع تاکسی گرفتم تا خونه

۳)هر دو مورد ۱ و ۲

۴)هیچکدام

قسمت دوم امتحان رو دادم؛رفتم با استادم رفع اشکال کردم؛تو راه ناهار خوردم؛ قبل از اینکه برسم خونه خرید کردم.

/ 3 نظر / 11 بازدید
رونيکا

ايول می دونستم هيچکدام اما نمی دونستم رفع و اشکال و ناهار و خريد و اينا ديده نبود؟ تی شرتت هم که کوتاه بوده

رونيکا

ببينم دختر تو خجالت نمی کشی لينک من رو نداری؟ هر چی هی من هيچی نمی گم می بينم خودت متوجه نميشی ميگما زيکی جان شما وبلاگ نويسان قديمی بايد هوای ما جديدا رو داشته باشيد از طرفی اين رو هم بگم که حالا که اين همه زحمت می کشی پينگ می کنیازين به بعد توی بلاگرولينگ پينگ بکن

رونيکا

آپ هم اگر خواستيد قدم رنجه بفرماييد منتی بذاريد آپی بکنيد دل ما جوانک ها خوش شود