8 جولای

من نه عاشق بودم و نه محتاج نگاهی که بلغزد بر من-- 
من خودم بودم و یک حس غریب 
که به صد عشق و هوس می ارزید 
من به دنبال نگاهی بودم 
که مرا 
از پس دیوانگی ام می فهمید 
و خدا می داند ....... 
سادگی از ته دلبستگی ام پیدا بود

 

/ 2 نظر / 15 بازدید
مهدی

فکر کنم 5 دقیقه ای هست که به این دستای کوچولو نگاه می کنم که می خواد این برگه چیپس رو از دست این آدم بگیره.. چقدر ضریفا این دستها..