يکی جذر منو بگيره.... زير راديکال منفی اوردم!!!!

 

 

/ 1 نظر / 9 بازدید
*مرغ---دريايی*

سيا آمو زيکی...ميبينم که باز هم رفتی hik ,نکنه اونجا خبريه!!!ميگم حالا ميذاشتی دو روز ميگذشت از اومدنت بعد ميرفتی پی ديد زدن ;) راستی اون پفکا به راحتی از گلوم پايين رفت،خيالت راحت باشه :)))) ميگماااا تو رفتی اونجاhistory بخونی ياmath ؟؟؟نکنه جذر ساختمونا رو داری ميگيری P: