همچين اوضاع يه جورايی نازنين شده٬اين اصلا بد نيست که ادم ترمه يکی مونده به اخرشو با ۳ تا امتحان که از سال پيش مونده شروع کنه.اصلا هم بد نيست که مجبوره سال اخر٬فيزيک سال اول رو بر داره. خدايی خودم موندم رو دست اين پوست کلفتی خودم.

قورمه سبزی خوردن هم که احيانا  رفت تا سال دیگه٬اين جور که بوش مياد تعطيلات  بين ترم هم در خدمت تحصيل علم و دانش خواهيم بود.

با عشق زمان فراموش ميشود و با زمان هم عشق

ما که زديم به بی خيالی...کرکرها پايين...تعطيل...اصلا سرقفلی واگذار ميکنيم.

/ 3 نظر / 8 بازدید
marmar

eyy val sale akhari? nazli ham? albate khob mage chiye? :D manam sale akharam ;) movafagh bashi khanom

*مرغ---دريايی*

اووووووو آموو اينکاره شدی هااااااااا( لهجه هيربدی!!) ببين چه تند تند آپ ميکنه،ماشالا هزار ماشالا... بابا اون پوست کلفتيت که 3 ساله منو اسير خودش کرده،همچين موندم تو کفش ناجــــــــــــــــور،امّا مطمئنم ميتونی، تو ميتونی،تحمل کن،بلاخره يه روز هم من و تو مهندس ميشيم و اون روز خدا به داد اونای برسه که قراره آجرای خونشون رو ما ببريم بالا.....درضمن قورمه سبزی ،مورمه سبزی اگه درس هم نداشتی ميافتاد عقب مگه من ميزارم تو بری قورمه سبزی بخوری!!!من غيرت دارم،،راستی سر قفلی کجا رو ميخوای واگذار کنی؟

بهار

نازلی خيلی دوستتتت داره ها...(من دوباره ياد اين افتادم که ازش معذرت بخوام!)خودم براتون قرمه سبزی درست ميکنم جيگرم!!!(اين کلمه رو جديدا ياد گرفتم!)