5 مارچ

 

پسری که در غربت ترشی می اندازد؛ یعنی..

١-وقت شوهر کردنش است

٢-بسیار عیالوار است

٣-در وقت اضافه به سر میبرد

۴-میخواهد بگوید یعنی ما هم بعله و اینااا

یک عدد شیشه ترشی مخلوط بنا به دلایلی اکنون در یخچال اینجانب دارد خاک میخورد

.

.

.

 

/ 0 نظر / 8 بازدید