18 ژانویه


زندگی بهانه است

بودن بهانه است

و

 مردن نیز

به همان دلیل که رفتم ؛ باز میگردم

و

به همان دلیل که تو را دوست میدارم

خواهم نوشت

از نو

دوباره

...

من خواهم نوشت و تو خواهی خواند ونخواهیم گذاشت روزهایمان ازما خالی باشند

/ 0 نظر / 12 بازدید