۲۴ دسامبر

خوب ما اومديم ؛ جهت پرتاب مقدار متنابهی لبيک به دعوت هانی04.gif

۱-شکلات نخورم ميميرم؛ اعتياد ۱۰۰٪ دارم؛ ۲ بار رفتم تو ترک افسردگی گرفتم.(بهترين هديه برام شکلاته)

۲-حاضرم تمام اوقات فراغت رو بخوابم و فقط صداهای ممتد بيدارم ميکنه مثل زنگ در و زنگ تلفن.(همون خرس خوابالو و اينا)

۳-بيشتر گياه خوارم تا گوشت خوار( لطفا ياد دايناسور نيفت)

۴-تقريبا سالی يه بار گريه ميکنم اونم فقط ۱۰ دقيقه(احتياج به شانه و بازو و بغل نيست؛ يه بالش باشه کفايت ميده)

۵-يه پدر دارم ميميرم براش اسيدی(تنها نقطه ضعفم تو زندگی اينکه ببينم از دستم ناراحته)

اين بود زيکی21.gif

راستی هانی! ۵ نفر بعدی با خودت03.gif

 

/ 4 نظر / 8 بازدید
مرغ دريايی

هانی جان گل کاشتیمن همه اينا رو ميدونستماما خب ايراد نداره دليلش اينه که ميشناسمت اسيدی شکلات خوردنت که ديگه همه ميدونند چه معتادی هستی ...بايد يه شوهر شکلاتی برات پيدا کنمانقدر خووووووووووووبن که نگو

مرغ دريايی

نميدونم خوبه که گريه نميکنی يا بده ! يعنی اه واقعا احساس ميکنی که به گريه کردن نياز نداری خوبه من که الان تقريبا هر روزم گريه ستنميدونم چه مرگمه

رونيکا

۱.نقطه ی مقابل تو تا جايی که بشه لب به شکلات نمی زنم مگر اينکه فشاری بيوفته يا چی بشه که اونم به زور چايی يادم باشه برات شکلات بگيرم ۲.من زياد نمی خوابم... اما کم خوابی مريضم می کنه.. سر و صدا تو خواب ديوونم می کنه ۳.برعکس تو.. منم ۴.هی هی جوانی کجايی که يادت به خير منم يه زمانی اينطوری بودم اما اخيراْ اين دوستان اشک آدم رو در ميارن ۵.خوبه من رو مادرم حساسم البته نه اينکه مثل تو باشم اما اگر کسی به من بدترين فحش رو هم بده ممکنه ناراحت نشم ولی کافيه به مامانم چپ نگاه کنه ه

شادی

شکلاتتتتتت معضل شده برای من و اونيکی شادی.به جمع ما خوش اومدی زيکی جان