20 مارچ

یک سال دیگر هم گذشت

و سال های زیاد دیگری هم ممکن است بگذرد

اما انگار تو...

 و فقط خدا میداند که تو چطور میتوانی به راحتی شادی یک سال نو را از من دریغ کنی

من شکستنی نبودم.... 

من  " من  "  بودم روزی که سپردم به تو  ، آنچه را  که نباید و انگار هرگز نمیتوانم پس بگیرمش

هرگز...

و تو کاش میفهمیدی

و تو کاش میدیدی 

سال نویم ، تکرار نداشته هایم از تو است 

سال نویم ،رخوت تن خسته ام است

که میکشانمش

پریشان

به هر سو 

 سال نویم ،

 .

 .

 .

 .

آرزوی توست

 

باز هم ، عیدت مبارک 

/ 1 نظر / 8 بازدید
نازلی

سلام سال نوت مبارک باشه [ماچ] امیدوارم به هر چیزی که میخوای برسی[تایید] راستی ، نگارشت عوض شده یعنی هر روز بهتر از دیروز دینگ دینگ [تعجب]