23 جون

 

 

ما هم مدتیست عزاداریم

ما هم باشمائیم

اما فقط دور...

خدا میبینی

مردم مدتیست صدایت میکنند

آنها که چند روزیست

جای عزیزی کنار دستشان

دور سفره خالیست...

و آنهایی که

داغ وطن دارن

و آنهایی که

حسرت آزادی

چندیست شبها

صدایت میکنند

میشنوی اصلا هیچ؟

 

 

 

/ 0 نظر / 31 بازدید