27 جون

من نیستم...

مدتهاست که نیستم

بودنم شایعه بود؛ یه حقه بود

بودنم را مدتها پیش کنار رودی جا گذاشته ام

گریه هایم وخنده هایم را نیز

وزندگی ام که لنگان در جریان است

گاه بوی تعفن میگیرد گاه عسل

بر میگردم تا برش دارم

تا ان موقع

...من نیستم

 

/ 1 نظر / 17 بازدید
مهدی

خوبی ؟[لبخند]