24 مارچ

1-سبزه عدسی هایم  را با افتخار به سفر بردم و به هر قیافه متعجب که مرا یک سوپ خوری به دست با مقداری علف! میدید؛ با نگاهی از سر معنی میفهماندم که تو نمیدانی این چیست و اگر خیلی فضولی بپرس چیست تا من بیست دقیقه تمام برایت آیین نوروز را با آب و تاب تشریح کنم.

عدسی هایم مرا حسابی شرمنده کردند و سبز و پر بار آبروی مرا خریدند؛ مادرم به من و حس بازجویندگی روزگار وصل خویش من افتخار کرد .

  

 

 

 

2- ما چهار سین کم داشتیم... 

 

 

3-این هفت سین کامل یک خانوم ایتالیایه، فرانکا بیشتر از سی سال است که با مجی ازدواج کرده ؛ کوکو سبزی و سبزی پلو با ماهی اش حرف ندارد؛ میگوید سنجد هایش کمی کمتر از هشت سال سن دارند و انها را از آخرین سفرش به ایران آورده؛گربه هایش سبزه هایش را جویده اند و فقط آب از تنگ ماهی میخورند؛ گربه هایش گیاه خوارند...

 

 

 

 

/ 2 نظر / 19 بازدید
جهانگرد

سلام سال نو مبارک موفق و پیروز وسر بلند باشید

بیژن

درودبرگرامی همدل. تارنگاری دارم که در آن درباره ایران مینویسیم. اگر دوست داشتی چیزی درباه گذشتار و حال ایران بخوانی به تارنگار من بیا. شادوپیروزباشی. بدرود.