۷ ژانويه

از ايده های معمارانه همين بس که آنچه که طرح ميدهی قابل ديدن باشد برای عامه و قابل اجرا باشد از نظر ساختار و قابل درک باشد برای زندگی؛ و اين قابليت درک داشتن برای زندگی خود به رفتار شناسی جامعه؛آسيبها و فرهنگها باز ميگردد.

هر جامعه...

اينجا بود که خميازه استاد...

يه دوره تحقيقاتی هست به نام آسيب شناسی معماری در خاورميانه با زير مجموعه جنگ و اثرات آن؛سوپروايزرم پيشنهاد داد؛ دانشگاهش تو اسرائيله!!! اميدی نيست...

اين روزا خيلی خيارم...

 

/ 4 نظر / 11 بازدید
نازلی

های آمو چطور مطوری ؟ با امتحانا چيکار ميکنی ؟ ميگم اين يارو پایینی هم با تو وصلت کرده ها هی میاد از این کامنت میذاره میگم حالا خیار درختی هستی یا بوته ای ؟

سکوت

من مونده بودم که شما آقايی يا خانوم؟ يا اينکه ايران زندگی ميکنی يا جای ديگه؟ ياااااااااا... ولی بالاخره اينقدر پستاتونو خوندم تا اينکه کشف کردم که ايرانی اونم تهران!!!! عجب من باهوشماااا. نه؟ خوب امتحانا چطوره؟ کلی که عقب افتادو خوش بحال دانشجوها شد!!!!!

صاب ملک

خداوند حفظ کند تمام نوابغ را سکوت جان ....آخرشی مادر...ادامه بده... نازلی جان....از این خیار درازام حالا فکر میکنی زمینیه یا هوایی؟امتحان؟!کی؟کجا؟کی گفته من امتحان دارم ؟اصلا امتحان چی هست؟اکن سووووووت تودوت شگیتنی؟ namtudom az a enber mit keresett??!!

نازلی

به صاب ملک : هانی +۲ رو عشق است اينجا بعضی از شهر ها تا -۳۰ درجه هم رفته جات خالی من برای اولين بار سردم شده ميگم آمو ميبينم بجای درس مشق نشستی مجاريتو تقويت کردی ها من زبانم نم کشيده مادر اون ۳ تا کلمه آخر رو نمتودوم راستی اون کاپشن پوشیده هم من نیستم دختر داییمه آخه من کی تاحالا کاپشن پوشیدم که این بار دومم باشه