26 ژانویه

احساس میکنم حامله ام

.

.

.

جسمی نه

روحی!

 

/ 2 نظر / 9 بازدید
اصلان

اینجور مواقع ، توصیه میکنم که سریع یک دور رمان خزه اثر هربر لو پوریه رو بخون افاقه میکنه ... [گل]