22 dec

حالا همین شوق بی قیمت وقاعده
همین حدود رویا ورفتن از پی نور ما را بس تا بر اقلیم شقایق و خیال پروانه پادشاهی کنیم

/ 0 نظر / 6 بازدید