۲۷ آوريل

بس که جفا ز خار گل دید دل رمیده ام

همچو نسیم ازین چمن پای برون کشیده ام

شمع طرب ز بخت ما آتش خانه سوز شد

گشت بلای جان من عشق به جان خریده ام

حاصل گاه زندگی صحبت آشنا بود

تا تو ز من بریده ایی من ز جهان بریده ام

تا به کنار هم بودیم بود به جا قرار دل

رفتی و رفت راحت از خاطره آرمیده ام

چون به بهار سر کند لاله ز خاک من برون

ای گل تازه یاد کن از دل داغ دیده ام

تا تو مراد من دهی کشته مرا فراق تو

تا تو به داد من رسی

من به خدا رسیده ام

/ 3 نظر / 8 بازدید
مرغ دريايی

دوباره رفتی تو حس و حال شاعری يه چی بگو يه چی گفته باشی

سجاد

خدا...